A KABALA TÖRTÉNETE

Mi a KABALA?

A Kabalát három szóval lehet a legrövidebben jellemezni: őszinteség, tisztaság, becsület.

Egyidős a zsidó vallással, alapja Mózes öt könyve, a Tóra. A Tóra filozófiai misztikus irányzata a kabala, melyet a zsidóságon belül kevesen ismernek, tanulnak vagy gyakorolnak. Azok, akik a kabalát tanítják - rabbik, filozófusok, pszichológusok -, egyben őrzik is a titkos tanításokat és ápolják az ősi kabalisztikus hagyományokat.

Életünk gyakorlati értelmezésén túl azonban van egy elvontabb, misztikusabb értelmezés is, mely megmutatja azt, ami a dolgok mögött van.

A kabala jelentése: átadás, rejtett bölcsesség, titkos összejövetel, Istentől kapni. A héber kapni, elfogadni szógyökből ered, valamint általánosságban a hagyományt jelenti, amit őriznünk, ápolnunk kell és továbbadni. A hagyomány maga az ismeret, a tanító csupán "eszköz". A kabala az isteni természetről, a lélek születéséről, az univerzum megteremtésének folyamatáról, a földi cselekvések, történések céljáról szóló szóbeli és írott gyakorlati tanításokat foglalja magába. Egymásra épülő titkos módszerek és tanok összessége, melynek segítségével felismerhetjük az élet, a világegyetem igazi értelmét.

A kabala a szférák, a hang, a számok, az írás, a betűk, a szó és a beszéd tudománya. A kabala Isten hermetikus őselveivel számol. Minden szó betűkből áll. A betűk eszmét, tulajdonságot és erőt fejeznek ki, amelyeket a számok által, az eszméket a betűk által elemezzük és a bennük lévő titkokat, tanításokat feltárjuk. A kabala a gondolkodás matematikája. "A látható képviseli a láthatatlant." A kabala egy olyan beavatási rendszer, melybe a születési adatainkat elhelyezve feltárhatjuk a látható és rejtett tulajdonságainkat, problémáinkat. Ezáltal az életfára "fűzött" analógiák láncolatában egy mélyebb önismeretre tehetünk szert.

Mi magunk vagyunk az Életfa, a Szentlélek temploma.

A Kabala foglalkozik tehát:

  • Isten létezésével, a világ teremtésével, az emberrel és az emberi lélekkel, valamint a világ és az örökkévaló közötti kapcsolatával
  • filozófia, spirituális szellemtudomány
  • világörökség Istentől az embernek, az önismerethez
  • a kabala legfőbb üzenete, hogy Istennek lakhelyet készíts önmagadban, a szentlélek templomában
  • életre kel benned a hit által, mert csak önmagadban találod meg
  • Istenélményben részesít és egész életedben munkálkodik benned

A kabalista élete a törvények szigorú betartásán alapul. Egyaránt fontos számára a test, a lélek és a szellem tisztasága. A Kabalát tehát nem elég tanulni, élni kell.